Kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler!
Kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler!

Kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler!

Kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler!

Kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler! Ek gelir ve kefil gösterirken dikkat edilmesi gerekenler!
Konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi kullanmak önemli bir finansal karar. Gelirinizin sadece %45’ni kredi taksitlerine ayırabilecek olmanız ise bu kararı daha da önemli kılıyor. Kredi kullanmak için gösterdiğiniz gelire ilave olarak bankalar sizden ek gelir veya kefil beyan etmenizi de isteyebilir. Bu özellikle konut kredilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Her kazanç ek gelir, her kişi de kefil olarak kabul edilmemektedir. Hangi şartlar altında kabul edildiklerini ise şöyle sıralayabiliriz;

Ek Gelirin Kabul Edilmesi

Ek gelirin kabulü için gösterilecek gelirin kayıt altına alınmış olması ve çeşitli evraklar ile bankaya ispat edilebiliyor olması gereklidir. Öte yandan düzenli olarak elde edilen bir gelir olmalıdır. Örneğin aylık ise her ay elde edilen bir gelir veya yıllık ise her yıl elde edilen bir gelir olmalıdır. Son olarak ek gelir krediyi kullanacak kişilerin veya hane halkı geliri olarak kabul edilen kişilerin adına olmalıdır. Başka kişilerin adına kayıtlı gelirler bankalar tarafından kabul edilmez.

Kefilin Kabul Edilmesi

Banka tarafından kefil gösterilecek kişinin kabulü ise bazı şartlara bağlıdır. Kefil, kredi kullanacak kişi gibi krediye uygun şartları taşımak zorundadır. KKB düzeni ve gelirin yeterli olması şartı aranmaktadır. Buna ek olarak çoğunlukla kefil olarak gösterilecek kişinin aynı ilde ikamet etmesi istenmektedir. Öte yandan Aynı ikamette bulunmadıkları için hane halkı gelirine dahil edilemeyen aile üyeleri de kefil olarak gösterilebilir. Kefil olarak gösterilen kişiler kefillik şartlarını gösteren belgeleri imzalamalıdırlar. Aynı kredinin borçlusu gibi üzerine sistemsel olarak kredi kefilliği gösterilecektir. Kefil, ilerde bir kredi talebi olursa kefil olduğu kredi adına açılan kredi gibi kabul edilecektir. Kefil olduğu kredi gelirinden düşülerek hesaplama yapılacaktır.

Kefil Olma Durumu

Kredilere kefil olma durumu, kredi sahibi kredisini ödemiyor ise veya ilerde bir kredi talebiniz olacaksa size çeşitli zorluklar çıkartabilmektedir. Bankaların kefil istemesinin nedenin krediye başka bir borçlu olmasını istemesi olduğu unutulmamalıdır. İlerde doğabilecek tüm sorumlulukları da kredi borçlusu gibi üzerine aldığınız unutulmamalıdır. (kaynak:projepedia)