Emlak Danışmanlığı Eğitimi - 0312 945 7080 | bilgi@uzaktanegitim.com
Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri de kentsel dönüşüm. Kentsel Dönüşüm Yasası olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun ile birlikte 2012 yılında başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 20 yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon konutun yenilenmesi bekleniyor.

Kentsel dönüşümün önemi

Türkiye’nin büyükşehirleri başta olmak üzere tüm şehirlerindeki binaların afet ve depremlere karşı dayanıksız olması dönüşümün önemini artırıyor. Bu nedenle dönüşüm çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

Türkiye deprem kuşağı içinde yer alan bir deprem ülkesi. Yüzölçümünün yüzde 90’ı deprem kuşağı içinde yer alan Türkiye’de konut stoğunun yaklaşık yüzde 40’ı da riskli, yapı ömrünü tamamlamış, sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmadan oluşuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 92’lik bölümünün, 1. ve 2. derece deprem kuşağı üzerine kurulmuş kentsel alanlarda yaşadığı göz önüne alındığında, depreme dayanıklı yapılaşmanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Kentsel dönüşüm ne demektir?

Deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye’de  dönüşüm seferberliği 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm yasası ile başladı. 4 yıldır gündemden düşmeyen dönüşümün bu yıl da en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Peki kentsel dönüşüm ne anlama geliyor,  dönüşüm ne demektir?

Uzmanların yaptığı tanıma göre kentsel dönüşüm; kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca  kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm, kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak da tanımlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı tanıma göre de; kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun; afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılıyor. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedefleniyor. .

Bu kanun ile depreme dayanıksız, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları kentsel dönüşüm avantajlarından yararlanarak yeniden inşa etmek mümkün oluyor.

Kentsel dönüşümle Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon binanın 20 yıllık bir süreçte yeniden inşa edilmesi planlanıyor.(kaynak: projepedia)