Tapu çeşitleri nelerdir?

Tapu çeşitleri nelerdir?

Tapu çeşitleri nelerdir?

Tapu çeşitleri nelerdir? Bir ev satın almayı düşünüyorsanız öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken konulardan biri de alacağınız mülkün tapu durumudur. Tapunun türü alım-satım, kredi kullanımı gibi konularda büyük önem taşır. Tapu çeşitleri kat mülkiyetli, kat irtifaklı ve hisseli tapu olmak üzere üçe ayrılır. Her tapu türü, mal sahibine farklı hukuki haklar sağlar. Bununla birlikte, sahip olduğunuz gayrimenkule ait tapu türü mülkünüzün fiyatlarını da doğrudan etkiler.

Kat mülkiyetli tapu

Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış gayrimenkulün her bir bölümünün kişiler üzerine ayrı ayrı kaydedilebilmesidir. Bu, tapu sahibi kişinin sözü geçen gayrimenkul üzerinde bağımsız mülkiyet hakkına sahip olması anlamına gelir. Kat mülkiyetli tapuların üzerinde tapunun çeşidi yazılı olarak yer alır. Binanın yüzölçümü, niteliği, metrekaresi ve bağımsız bölümün numarası tapuda bulunan bilgiler arasındadır. Kat mülkiyetli tapular banka kredisi almak için en uygun tapu olma niteliği taşır. Kat mülkiyeti inşaatı usulüne uygun şekilde tamamlanarak iskânı alınmış binalar üzerinde kurulabilir. Kat mülkiyeti alamamış binalardaki hak sahipleri, daha sonra imar affı çıkması durumunda başvuru yapabilirler.

Kat irtifaklı tapu

Henüz inşaatına başlanmamış ya da inşaat aşamasındaki binaların üzerine kat irtifakı kurulur. Bina, tapu müdürlüğünce kayıt altına alınmıştır. Tapu belgesinin üzerinde hak sahiplerinin adına kayıtlı arsa payı bilgisi yer alır. Bunun yanı sıra, binada kapı numaraları ve mal sahiplerinin üzerine kaydedilecek alanlar da belirlenmiştir. Kat irtifakı, kat mülkiyetine geçişten önceki aşama olarak da değerlendirilebilir. Kat mülkiyetine geçilebilmesi için yapının istenilen şartlara uygun inşa edilmiş olması gerekir. İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen bir binada kat mülkiyeti alınması mümkün değildir. İnşaat, kurallara uygun şekilde tamamlandıktan sonra hak sahipleri tapu müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Tapu çeşitleri arasında öne çıkan kar irtifaklı tapuya sahip konutlar için de konut kredisi kullanılabilmektedir.

Hisseli tapu çeşitleri

Hissedarların isimlerinin belli olduğu, fakat kimin nereye sahip olduğunun belirlenmediği hisseli tapu, tapu çeşitleri arasında yer alır. Oturulan yerler hissedarların rıza-i taksim sözleşmesi düzenleyip aralarında anlaşmasıyla kararlaştırılabilir. Bu tapu türü haciz, izale-i şuyu davası açılması gibi bazı riskleri de bünyesinde barındırabilir. Bankalar bu tür gayrimenkulleri kredi için uygun bulmazlar. Hisseli tapuya sahip olan gayrimenkullerin fiyatları biraz daha düşük olur. Söz konusu tapuda hangi bölümün kime ait olduğu belirsiz olduğundan bu gayrimenkullerin satışında bazı güçlükler yaşanabilir. Bu tür daire almayı düşünen kişiler alacakları bölümün üzerinde başka hissedar olup olmadığını araştırmalıdır. Bina üzerinde ipotek ya da haciz olmaması da dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar arasındadır. (kaynak:projepedia)