Okullu Emlak Danışmanları Geliyor!
Okullu Emlak Danışmanları Geliyor!

Okullu Emlak Danışmanları Geliyor!

Okullu Emlak Danışmanları Geliyor!

Gayrimenkul sektöründeki ilerlemelerle birlikte sayısı oldukça artan emlakçılık yapımına yeni düzenleme getirildi. Ancak bu düzenlemenin esaslarını yerine getirenler emlakçılık yapabilecek.
Gayrimenkul sektöründe meydana gelen artışlarla birlikte bu alanda ekmek yiyen vatandaş sayısı da çoğaldı. Gündemde olan yeni yasa ile bu sektörden para kazanan Emlak Danışmanları na sınırlama getirildi.Emlak Danışmanları
Yasaya göre üniversite mezunu olmayanlar artık emlakçılık yapamayacak. Hatta üniversite mezunları bile emlakçılık yapmak isterlerse önce meslek kursunu bitirecek ardından ÖSS sınavı gibi merkezi sistemle ‘lisans’ sınavına girecek. Sınavı geçenlere lisans belgesi ve meslek kimliği verilecek. Lisanslı emlakçılar yemin ederek mesleğe adım atacak. Mesleği emlakçılık olanlar, başka bir iş yapamayacak.Emlak Danışmanları
TBMM’nin yeni yasama döneminde ele alacağı ilk gündem maddelerinden biri olan Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı’nın eylül ayında yasalaşması bekleniyor. 2005’ten önce mesleğe başlayan ve halen mesleğini devam ettirdiğini kanıtlayan ortaokul ve lise mezunu emlakçılara lisans sınavına giriş hakkı verilecek.
Ortaokul mezunları lisans sınavını kazanırlarsa 6 yıl içinde lise diploması aldıkları takdirde mesleğe devam edebilecek.Emlak müşavirleri, alım/satım ve kiralama gibi hizmetlerin yanı sıra talep halinde bilirkişilik ile ekspertiz işleri de yapabilecek.23 maddelik Emlak Müşavirliği Tasarısı’na göre emlakçıların faaliyetlerini, yeni oluşturulacak Emlak Müşavirliği Kurulu denetleyecek. Emlak Müşavirliği Kurulu dokuz üyeden oluşacak. Merkezi Ankara olan kurulun üyeleri üç yıl süre ile seçilecek.
Dokuz üyeli kurul Emlak müşavirliği lisans sınavı, Emlak Müşavirliği Kurulu tarafından merkezi sistemle yapılacak. Kurul tarafından verilecek lisans ile emlak müşaviri olmaya hak kazananlara, ilgili emlakçılar odası tarafından kayıt ve tescil işlemleri yapılarak kimlik belgesi verilecek. Verilen lisanslar, Kurul tarafından lisans kayıt defterine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce lisans ve sicil defterine kaydedilecek. Emlak müşavirliği şirketleri, bünyelerinde en az bir tane lisanslı emlak müşaviri istihdam edecekler.
ÖSS gibi sınav Emlak müşaviri olmaya hak kazananlar, göreve başlamadan önce Kurul huzurunda şöyle yemin edecek:”emlak müşavirliği mesleğini yerine getirirken kamu hizmeti gereklerine, T.C. Anayasası’na, kanunlarına, meslek kuralları ile ahlak kurallarına uyacağıma, mesleğimi tam ve bağımsız ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” ‘Namusum ve şerefim üzerine…’ yabancılar da Türk tabiyatındaki emlak müşavirlerinde aranan diğer nitelikleri taşımak ve karşılıklılık koşuluyla Türkiye’de emlakçılık yapabilecek.
Yabancıların emlakçılık yapması kurulun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile mümkün olabilecek.Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılanların emlakçılık yapamayacağını öngören tasarıda, mesleği icra etmenin koşulları arasında, “taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsa dahi ağır hapis veya altı aydan fazla hapis yahut yüz kızartıcı ve ticari suçlardan hükümlü bulunmamak” da yer alıyor.