Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı

diksiyon ders programı,diksiyon kursu sertifika programı

Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı

Uzaktan Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı’na göre ; Eylül 2010/2636 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi, Resmi Gazetenin 21.07.2012 tarih, 28360 satısı işle yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 17.08.2012 tarihli Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Vektörel Grup Uzakan Eğitim Merkezi Olarak Emlak Danışmanlığı derslerimiz tamamen uzaktan olacaktır. Herhangi bir kuruma gidip eğitim alma zorunluluğu olmadan. Dilediğiniz zamanda dilediğiniz mekanda eğitimini tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Emlak Danışmanlığı eğitimimizde toplamda 120 saatlik eğitiminiz oluyor. Eğitiminizi canlı dersler, videolar ve döküman olarak alıyorsunuz.

Eğitime Kimler Katılabilir ?

-İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu, en az ortaöğretim kurumu mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.
-Ancak Emlak Müşavirliği( Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini bilfiil yürüttüğünü, resmi olarak belgelendirenlerden bu şart aranmaz.
-Emlakçılık yaptığını belgeleyen en az ilkokul-okuryazar mezunu herkes katılabilir.

Kayıt için Neler Gerekli ?

-Öğrenim Belgesi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Vesikalık Fotoğraf(4adet)

Uzaktan Eğitim ile Emlak Danışmanlığı Eğitiminin Amacı:

Kursiyerlerin :

1)Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları,
2)Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları,
3)Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları,
4)Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,
5)Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları,
6)Büro yönetimi ve iletişim tekniklerini emlak bürosunda kullanmaları,
7)Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olarak iş hayatında bunları kullanmaları,
8)Tapu sicili ve tapu ile ilgili genel tanımları kavrama,
9)Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları,
10) Tapuda akitli ve akitsiz işlemlerle alakalı, mesleğinin gerektirdiği detayları kavrama,
11)Kadastronun kavramı,, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları,
12)Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu kavramaları,
13)Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları,
14)Kadastro işlemler için gerekli belgeleri tanımaları,
15)Kadastro işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları tanımaları,
16)Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların, çözümü için Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları,
17)Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri,
18)Emlak danışmanlığınıntanımı ve konusu hakkında bilgi edinmeleri,
19)Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğu hakkında bilgi edinmeleri,
20)Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme(ekspertiz) hizmetlerinin temel bilgilerini edinerek meslekte kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları,
21)Şehir planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları,
22)Kentleşme ve imar hukuku hakkında temel bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Emlak Danışmanlığı Eğitimleri Hakkında Daha Detalı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ