EMLAK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Play Video

Emlakçılık Kursu

Emlak danışmanı bir müşterinin aradığı en iyi mülkiyeti bulmasına yardımcı olan bir profesyoneldir. Gayrimenkul danışmanının temel rolü, müşterilerinin mülkiyetle ilgili gereksinimlerini karşılamasını sağlamak , mülkiyetin satın alma süreci , parasal uzlaşma ve yasal formalitelerini boyunca müşterisine rehberlik etmesidir.

Sizde bu alanda uzman olmak ve emlakçılık yapmak istiyorsanız Uzaktan Eğitim ile Emlak Danışmanlığı Kursumuza katılarak, Emlakçılık Belgenizi alarak kendi iş yerinizi açabilir veya bir firmada emlak danışmanı olarak görev yapabilirsiniz.

Eğitim sonunda tercih ettiğiniz kuruma göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Emlakçılık Sertifikasına sahip olursunuz.

Emlak Danışmanlığı Eğitimimizi alan herkese Temel Seviye İngilizce Eğitimi ve Zaman Yönetimi Eğitimi hediye olarak verilecektir.

14 Ekim 2020 tarihli Taşınmaz Ticaret Yönetmenliğine  göre gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

Emlakçılık Sertifikası Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi(Seviye 4-Seviye 5) başvurusu yapabilmeniz için Üniversite veya MEB onaylı en az 100 saatlik bir eğitim de başarılı olup Emlakçılık Sertifikasına sahip olma şartı aranmaktadır.

Emlakçılık sertifikası için seçebileceğiniz 2 adet kurum bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Emlakçılık Sertifikası

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Emlakçılık Sertifikası alabilmeniz için 100 saatlik uzaktan(online) bir eğitim alarak sınav için Ankara da MEB tarafından gerçekleştirilecek bir yazılı sınava girmeniz gerekir. Sınavdan 50 ve üzeri bir puan alıp başarılı olduğunuz da MEB Onaylı Emlakçılık Belgesine sahip olursunuz.

 1. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Onaylı Emlakçılık Sertifikası

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Onaylı Emlakçılık sertifikası alabilmeniz için uzaktan eğitim şeklinde eğitiminizi alarak yine uzaktan olacak şekilde bir sınava girmeniz gerekir. Bu sınav için başka bir şehire gitmenize gerek yoktur. İnternet bağlantısı olan cep telefonu , bilgisayar veya tablet gibi cihazlardan girerek istediğiniz zaman istediğiniz saate eğitim videolarını izleyebilir ve sınavınıza girebilirsiniz. Sınavdan 50 puan ve üzeri alıp başarılı olduğunuz da Türk Hava Kurumu Üniversitesi Onaylı Emlakçılık Belgesine sahip olursunuz.

Almış olduğunuz sertifikalar ömür boyu geçerli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilme özelliğine sahiptir.

Sertifikanızı alabilmek için Ankara Kızılay’da bulunan ofisimize gelerek elden alabilir yada bulunduğunuz adrese kargo ile göndermemizi isteyebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 1. a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
 2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 3. c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

 1. d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az ilköğretim mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

 4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

 5) Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması (Bizden almış olacağınız emlakçılık belgesi),

Emlak Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Emlakçılık Sertifikası alabilmek için en az orta öğretim mezunu olan herkes bu eğitime katılarak emlakçılık belgesine sahip olabilirler.

Katılmak İçin Gerekli Evraklar

 • Öğrenim Belgesi
 • T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (3 Adet)

Uzaktan Eğitim ile Emlak Danışmanlığı Konu Başlıkları

PAZARLAMA 20 SAAT
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM20 SAAT
TAPU SİCİLİ 20 SAAT
KADASTRO 20 SAAT
HUKUK 20 SAAT
EMLAK DANIŞMANLIĞI, EKSPERTİZ VE ŞEHİR PLANLAMA20 SAAT
TOPLAM 6 HAFTA 120 SAAT

Uzaktan Eğitim ile Emlak Danışmanlığı Eğitiminin Amacı:

 1. Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları,
 2. Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 3. Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları,
 4. Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,
 5. Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları,
 6. Büro yönetimi ve iletişim tekniklerini emlak bürosunda kullanmaları,
 7. Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olarak iş hayatında bunları kullanmaları,
 8. Tapu sicili ve tapu ile ilgili genel tanımları kavrama,
 9. Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 10. Tapuda akitli ve akitsiz işlemlerle alakalı, mesleğinin gerektirdiği detayları kavrama,
 11. Kadastronun kavramı,, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları,
 12. Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu kavramaları,
 13. Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları,
 14. Kadastro işlemler için gerekli belgeleri tanımaları,
 15. Kadastro işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları tanımaları,
 16. Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların, çözümü için Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları,
 17. Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri,
 18. Emlak danışmanlığınıntanımı ve konusu hakkında bilgi edinmeleri,
 19. Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğu hakkında bilgi edinmeleri,
 20. Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme(ekspertiz) hizmetlerinin temel bilgilerini edinerek meslekte kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları,
 21. Şehir planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları,
 22. Kentleşme ve imar hukuku hakkında temel bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

Eğitim Sonunda Alabileceğiniz Sertifika

emlak_sertifika
Emlaçılık Belgesi