Emlakçılık Belgesi

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi olarak Emlakçılık eğitimi, Emlakçılık Belgesi vermekteyiz. Dersleriniz tamamen uzaktan olacaktır. Gündelik yaşantınız aksatmadan istediğiniz zamanda, mekanda eğitimlerinizi tamamlıyorsunuz. 120 saat eğitiminiz oluyor. Yaklaşık 2.5(iki buçuk) aylık bir eğitim dönemiz olacaktır. Eğitim döneminizden sonra Ankara bir sınav yapılacaktır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı olacaktır. Başarılı olan kursiyerler MEB onaylı Emlakçılık Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Sertifikanız ile emlakçılık adına yapılabilcek bütün işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceksiniz.
Emlakçılık Eğitimi ; Temel Emlakçılık Hizmetleri ve Emlak Danışmanlığı kurslarının birleştirildiği ilkokul ve üzeri mezunların birlikte katılabildiği daha yüksek saatli bir eğitim programıdır.Bu kurs programını başarı ile bitiren kursiyerler, kurumumuzdan alacakları yurt içi ve yurt dışında geçerli olan MEB onaylı Emlakçılık Belgesi ile iş imkanına kavuşacak ve emlak sektöründeki kalite çıtasını yükselteceklerdir.
DİKKAT! Emlakçılık Belgesi sadece MEB’e bağlı eğitim kurumları tarafından verilebilir.
Emlakçılık eğitimi ve Emlakçılık Belgesi programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir. Emlakçılık eğitim Programı 6 Modül yaklaşık 2,5 (iki buçuk) ay olacaktır.
1. Hafta
1. PAZARLAMA
A.EMLAKÇILIK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
1. Emlakçılığın Genel Kavramları
2. Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
3. Emlakçılık Mesleğinin İlkeleri, Amaçları ve Etiği
4. TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
5. Ab Müktesebatının Emlakçılık İçin Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
B. HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
1. Danışmanlık, Komisyoncu, Aracı, Temsilci ve Diğer Temel Terimler
2. Emlak Komisyonculuğu ve Aracı Hizmetleri
3. Bağımlı ve Bağımsız Müşteri Temsilciliği
4. Zincir Emlak Komisyonculuğu( Franchising )
5. Emlak Komisyonculuğunun Ekonomik Yönleri
6. Emlak Sektöründe Arsa Üretimi ve Yapı İşleri
7. Konut Piyasaları ve Emlakçılık
C. EMLAK PAZARLAMASI
1. Emlak Pazarlamasına İlişkin Temel Kavramlar
2. Emlak Pazarlamasında Tutundurma Faaliyetleri
3. Emlak Satış ve Pazarlamasında Teknoloji Kullanımı
4. Emlak Pazarlamasında Emlak Bilgi Sistemi ve Yararları
5. Emlak Pazarlamasında Etik
6. Emlak Pazarlamasında Tüketici Davranışı
7. Emlak Pazarlamasında Pazarlama Araştırması
8. Emlak Pazarlama Planı
9. Emlak Pazarlamasında Kanal Seçenekleri
10. Emlak Pazarlamasında Aracı İşletmeler
11. Emlak Pazarlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
2. HAFTA
2. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
A. HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ
1.Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
2.Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
3.Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
4.Müşteri İlişkileri Yönetimi
B. HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ
1.Kurum Kimliği,Felsefesi
2.Kurumsal Davranış, İletişim
3.Kurumsal ımajı Etkileyen Unsurlar
4.İşletmeler Açısından Kurumsal İtibarın Önemi ve Yararları
c. BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM
1. Emlak Brosu açmak için Gerekenler
2. Büro-Ofis Ekipmanları ve Yardımcı Ekipler
3. Yönetim ve Bro Yönetimi İle İlgili Temel Bilgiler
4. Büro Verimliliği ve Etkinliğinde Planlama,Örgütleme,Yönetme
5. Dosyalamanın ve Arşivlemenin Önemi
6. İletişim Etkinliğinin Arttırılması ve Organizasyonlar İletişimin Yeri
7. İletişim Araçları ve Reklam
D. DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEL DİLİ
1. Davranış Bilimleri Tanımı,Konusu,Önemi
2. Sunuşta Beden Dilinin Önemi
3. Göz İlişkisi
4.El – Kol – Ayak – Bacak – Baş – Yüz Jestleri
5. Mesafe Ayarlama
6. Cinsiyet – Kişilik Farklılığı Ve Beden Dili
3.HAFTA
3. TAPU SİCİLİ
A.Tapu Genel Tanımları
1. Tapu Tanımı Ve Örgütü
2. Tapu Siciline Başvuru
3. Tapu Sicilinin İncelenmesi
4.Bilgi Ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
5. Tapu Ve Kadatsro Harçları ve Damga Vergisi
B.RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
1. Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri
a. Haciz, İflas, Davalıdır Şerhi, Tedbir, Konkordato
2.Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
a. Kanunla veya KHK ile Kurulmuş Tüzel Kişiler
b. Tüzükle Kurulmuş, Tüzel Kişiler
c. Ana Sözleşme ile Kurulmuş Tüzel Kişiler
d. Yetki Belgesi
e. Vekaletnameler
C. TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER
1. Akitli İşlemler( iki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile yapılan işlemler )
Satış, Miras Payı Devri Bağış (Hibe), Trampa, Taksim (paylaşma), Kat Mülkiyeti, İpotek, Resmi Senet, Devremülk Hakkı Tasarrufu, İntfa Hakkı, Kamulaştırma, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Üst(İnşaat) Hakkı,
2. Akitsiz İşlemler(Tek taraflı irade beyanı ile yapılan işlemler)
Miras İntikali, Miras Taksimi, İştirak Bozulması, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, İpotek, Şufa, İşrifa, Vefa, Geçici Tescil Şerhi, Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Ayırma (İfraz)i Birleşme(Tevhit), Cins Değişikliği, Düzeltme(Tashih), İpotek Terkini, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi, Kooperatif Üyelerine Tahsis, Mirasın Taksimi, Satış Vaadinin Şerhi, Yoldan İhdas İşlemi, Yönetim Planı Eklenmesi(Veya Değişikliği)
4. HAFTA
4.KADASTRO
A. KADASTRO KAVRAMI EKİBİ, ÇALIŞMA ALANI
1. Talebe Bağlı Olarak Yapılan İşlemler
Plan Örneği, Yer Gösterme, Aplikasyon, Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı, Birleştirme(Tevhid), Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı
2. Tescile Konu Olan Harita Ve Plan Uygulamaları
Ayırma(İfraz), Yolla Terk, Yoldan İhdas, Sınırlandırma ve Köy Yerleşim Haritası, Parselasyon Haritaları(İmar Planları), Kamulaştırma Haritaları
B. KADASTRO ÇALIŞMALARINDA İZLENEN YOL
C. KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU ŞEKLİ
D. KADASRO İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
E. VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR
5. HAFTA
5. HUKUK
A. Gayrimenkul Hukuku
1. Genel Hukuk Bilgisi
2. Medeni Kanunla İlgili Hükümler
3. Borçlar Kanunu İle İlgili Hükümler
4. Kooperatifler Kanunu İle İlgili Hkümler
5. Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Hükümler
6. Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Hükümler
7. Ticaret Ve Eşya Kanunu İle İlgili Hükümler
8. Arsa Ofisi Kanunu ve TOKİ kanunu İle İlgili Hükümler
9. Taşınmaz Kavramı, Türleri ve Taşınmaz Üzerindeki Ayni Haklar
10. Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları(Türk Vergi Sistemi)
11. 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunla İlgili Hükümler
B. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EMLAK ARACILIĞI VE EMLAK KOMİSYONCULUĞU
1. Emlak Komisyonculuğu ve Ticaret Hukuku
2. Ticari İşletm, Ticari iş, Tacir Tanımları
3. Tacir Sıfatının Kazanılmasının Sonuçları
4. Emlak Komisyoncusunun İş ve İşlevleri
5. Emlak Komisyoncularının Temel Sorunları
6. Emlak Komisyoncusunun Komisyon Hakkı
7. Aracılık Sözleşmeleri ve Sözleşmelerde Tarafların Borç ve Hakları
6. HAFTA
6. EMLAK DANIŞMANLIĞI, EKSPERTİZ VE ŞEHİR PLANLAMA
C. EMLAK DANIŞMANLIĞI TANIMI VE KONUSU
1. Hukuken Emlak Danışmalığı
2. Danışmanlık Hizmeti Verilebilecek İşler
3. Mesleki Bilgilendirme ve Gelişme
4. Mesleki ve Etik Kurallar
D. EMLAK DANIŞMANLIĞINDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Gelir Vergisi
2. Kurumlar Vergisi
3. Emlak Vergisi
4. Çevre ve Temizlik Vergisi
5. Katma Değer Vergisi
6. Damga Vergisi, Stopaj
7. Defter Tutma, Belge Düzeni ve saklanması
8. Beyanname Verme ve Harçlar
E. EMLAK ALIM – SATIM – KİRALAMA VE DEĞERLEME(EKSPERTİZ) HİZMETLERİ
1. Emlak Alım – satımı (* T.C. Vatandaşları * Yabancı Uyruklular)
2. Emlak Kiralaması(*T.C. Vatandaları * Yabancı Uyruklular)
3. Emlak Pazarlama Teknikleri
4. Danışmanlık Sözleşmeleri
5. Yapı İşlemleri ve İnşaat Maliyet Hesapları
6. Gayrimenkul Değerlemesi ve Değerleme İşlemleri
7. Değerleme(Ekspertiz) Raporlarının Hazırlanması
F. ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR VE PLANLAMA ESASLARI
1. Kent,Kentleşme, Şehir Planlama Tanımları
2. Türkiye’de Şehir Planlama ve Sorunları
3. Konut Alanları
4. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
5. Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
6. Parsellere ve yapı Düzenine Ait Tanımlar
G. KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU
1. Şehir Planlama Kademeleri
2. Planlama Süresi
3. Şehir Planlamacılığın Nitelikleri ve İlkeleri
4. İmar Planlarının Yararları Ve Düzenleme Esasları
5. İmar Planlarının Etkisizleştiren Mekanizmalar ve İmar Afları
6. Plan Değişikliklerine İtiraz Yolları(Planlamada Yargı Denetimi)
7. Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar ve Planlama
8. Danıştay Kararlarında İmar Ve Planlama
9. Yapı Denetimi ve Deprem Yönetmeliği Hakkındaki Mevzuat
Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Emlak Danışmanlığı Eğitimleri Hakkında Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ