Ev Kredisi‘nde Eşin Sicili Önemli Midir?
Ev Kredisi ‘nde Eşin Sicili Önemli Midir?

Ev Kredisi‘nde Eşin Sicili Önemli Midir?

Ev Kredisi’ nde Eşin Sicili Önemli Midir?

Konut kredilerinde hanehalkı gelirinin toplamı dikkate alınır. Peki, kredi başvurusunda eşin kredi sicil durumu incelenir mi? Ev Kredisi ‘nde Eşin Sicili Önemli Midir? Eşin kredi sicili kötüyse, kredi alımında sorun yaşanır mı? 

Ev kredisi çekmek isteyenlerin eşinin banka sicil durumu yani KKB ’si önemlidir. Bunun nedeni konut kredilerinde toplam hane halkı gelirine ve giderine göre kredi verilmesidir. Kredi alacak eşin banka sicil durumunda herhangi bir problem yoksa diğer eşin sicil durumunda güncel bir aksama olup olmadığına bakılır. Buna göre banka durum değerlendirmesi yaparak kredi talebini tahsis birimleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırır. Eşlerin kredi borçlarının veya aksamalarının olması durumlarını açıklayalım:

Eşlerden birinin kredi borcu olması durumunda

Eşlerden birinin kredi borcu varsa banka toplam gelirden kredi borcunu düşerek kredi talebini değerlendirecektir. Gelir durumunuz istediğiniz kredi için yeterli dahi olsa banka kredi talebinizi riskli olarak görebilir. Bunun nedeni çekilen her kredinin bir risk durumu taşıması ve bankaların tahsislerinin buna göre değerlendirmesidir. Kredi borçlarınız varsa önemli olan ne kadar geliriniz olduğu değil ne kadarını belgeli olarak sunduğunuzdur.

Eşlerden birinin bankada güncel aksaması olması durumunda

Eşlerden birinin banklarda güncel aksaması mevcut ise kredi başvurusunda bulunmamanız faydalı olacaktır. Bunun nedeni banka kredi talebinizi ret edecek ve bu durum diğer bankalar tarafında görülebilecek olmasıdır. Bankalarda kredi talebeniz ret olması durumunda kredi siciliniz olumsuz olarak etkilenecektir. Bu durumlarda kredi güncel aksaması kapatılıp düzene girdikten sonra başvuru yapılması gereklidir.

Önemli olan bankalara bu kredi ödeyebileceğinizi geliriniz ve daha önceki banka çalışmalarınız ile sunmanızdır. Evi ipotek olarak veriyorum bankanın bir riski yok olarak durumu değerlendirmek, doğru bir yaklaşım değildir.

Ev kredisi almak için bankaya başvurduğunuzda, banka bu talebi bazı değerlendirme kriterlerine göre gözden geçirir. Bu kriterler arasında gelir durumu, sigortalılık süresi ve kredi notu yer alır. Kredi notu, bankalarla yapılan işlemler ve ilişkiler neticesinde oluşan bir değerlendirme puanıdır. Bankalar, kredi alımlarında ve kredi kartı başvurularında ilk olarak bu puana bakarlar.

Gelirin yüzde 50’si kuralı

Konut kredisi çekmek isteyenler için eşinin banka sicil durumu yani kredi notu önem taşır. Bunun temel nedeni, konut kredilerinde toplam hanehalkı gelirine ve giderine bakılarak kredi verilmesidir. Çoğu banka, kredi kullanımında belirlenen taksitlerin toplam tutarının hanehalkı gelirinin gelirinin yüzde 50’sinden fazla olamayacağı kuralını uygular. Bankalar, ilk olarak kredi talep edenen kredi siciline bakarlar. Eğer kişinin kendisinin kredi sicilinde bir sorun gözükmüyorsa, eşin sicil durumunu kontrol ederler. Eşlerden birinin kredi borcu varsa banka toplam gelirden kredi borcunu düşerek kredi talebini değerlendirir. Bu durumda, gelir durumunuz, istediğiniz kredi için yeterli dahi olsa banka kredi talebini riskli görebilir. Bunun birincil nedeni, bankanın çekilen her krediyi bir risk olarak görmesidir.

Gelirinizin tamamı belgeli mi?

Bir bankadan kredi talep ederken, ne kadar geliriniz olduğu değil, bu gelirin ne kadarını belgeli olarak ispatlayacağınız önem taşır. Eşlerden birinin kredi ödemelerinde aksama olması durumunda, kredi talebini ertelemekte fayda vardır. Bunun nedeni bankanın kredi talebini red etme olasılığının bulunması ve bu durumun da kredi notunu düşürmesidir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yapılması gereken, aksayan kredinin kapatılıp veya düzene sokulup daha sonra bir başka kredi için başvuruda bulunulmasıdır.(Kaynak: 3dkonut,projepedia)