Gayrimenkul Sertifika ‘sı Nedir ?

Gayrimenkul Sertifika ‘sı Nedir ?

Gayrimenkul Sertifika ‘sı Nedir ?

Gayrimenkul Sertifika Programı, gayrimenkul danışmanlarının kendi alanlarındaki her türlü bilgi ihtiyacı düşünülerek oluşturulmuş, ayrıntılı bir eğitim programı. Emlakla ilgili genel kavramlardan hukuki ve ekonomik boyutta emlakçılığa kadar pek çok ayrıntıyı içeriyor. Tapu, kadastro, şehir planlaması, vergilendirme gibi tüm teknik ayrıntılar, sertifika programının içeriğinde yer alıyor. Katılımcılara, harita ve imar uygulamaları, kentleşme ve imar hukuku, gayrimenkul hukukuna yönelik eğitimler veriliyor; halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve bu çerçevede ne gibi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği aktarılıyor. Programın içeriğinde ekspertiz hizmetleri de ayrıntılı bir biçimde inceleniyor. Programı tamamlayan katılımcılar, kat irtifakından ifraz işlemlerine, miras taksiminden borçlar kanunu hükümlerine kadar tüm kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oluyorlar.

Kendi Emlak Merkezinizi açabilmeniz için de bu serfika olmazsa olmazlardandır. Kendi merkezini açıp işletebilmeniz için bu sertifikanız ve bu eğitimi almış olmanız gerekmektedir. Bu eğitim programına öğrenim durumu aranmadan emlakçılık yapmak isteyen herkes katılabilir. Bu eğitim sayesinde emlakçılık yapmaya hazır bireyler haline geliyorsunuz. Kursiyerler evlerinde, iş yerlerinde zamana ve mekana bağlı kalmadan bu eğitimi alabildikleri içinde rahatlıkla eğitimi tamamlayabiliyorlar. Gündelik yaşantılarına ve iş hayatına engel yaratmadan uzaktan eğitmlerini tamamlıyorlar. Gayrimenkul Sertifika eğitimi MEB gözetmenliğinde ve onayında verildiği için özel ve devlet kurumları dahil bütün kurum ve kuruluşlarda geçerlidir. Geçerli olmama gibi bir durum söz konusu dahi olmayacaktır.

Uzaktan Gayrimenkul Sertifika eğitimimizin ders içeri olarak da en büyük farkımız canlı derslerimizin olması. Canlı derslerimizde hozalarımızla birebir irtibat halide oluyorsunuz. Takıldığınız sorularınız yanıtlarını birebir hocalarımıza sorup kendini daha da fazla geliştirebiliyorsunuz. Uzmanından sağlanan içerik
Gayrimenkul sektörünün uzman isimlerinin danışmanlığında hazırlanan sertifika programı kapsamındaki tüm eğitimler e-öğrenme yöntemiyle sunuluyor. Böylece tüm katılımcılar, bilgisayarlarının başında, zaman ve mekâna bağlı olmadan eğitim alabiliyorlar.

Uzaktan Eğitim ile Gayrimenkul Danışmanlığı Eğitiminin Amacı:
Kursiyerlerin :
1)Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları,
2)Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları,
3)Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları,
4)Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,
5)Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları,
6)Büro yönetimi ve iletişim tekniklerini emlak bürosunda kullanmaları,
7)Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olarak iş hayatında bunları kullanmaları,
8)Tapu sicili ve tapu ile ilgili genel tanımları kavrama,
9)Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları,
10) Tapuda akitli ve akitsiz işlemlerle alakalı, mesleğinin gerektirdiği detayları kavrama,
11)Kadastronun kavramı,, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları,
12)Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu kavramaları,
13)Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları,
14)Kadastro işlemler için gerekli belgeleri tanımaları,
15)Kadastro işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları tanımaları,
16)Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların, çözümü için Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları,
17)Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri,
18)Emlak danışmanlığınıntanımı ve konusu hakkında bilgi edinmeleri,
19)Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğu hakkında bilgi edinmeleri,
20)Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme(ekspertiz) hizmetlerinin temel bilgilerini edinerek meslekte kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları,
21)Şehir planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları,
22)Kentleşme ve imar hukuku hakkında temel bilgileri edinmeleri beklenmektedir.