Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü
Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü

Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü

Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü

İTO, Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı’nı açıkladı. Planda, inşaat sektörüne yönelik kamu destekli bir ihtisas bankası kurulması öneriliyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, inşaat sektörünün küresel büyüklüğünün 7,2 trilyon dolara ulaştığını belirterek, “Önümüzdeki 10 yılda sektörün yılda ortalama yüzde 5,2 büyümesi bekleniyor. 10 yıl sonra sektör tüm dünyada 12 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak.” dedi.

Çağlar, “Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı”nın açıklandığı basın toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’de ekonominin gelişmesinde çok önemli role sahip stratejik sektörler arasında inşaat ve gayrimenkulün önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe sadece sıkıntılara işaret eden değil, çözüm yollarını da gösteren bir plan hazırladıklarına dikkati çeken Çağlar, Türkiye için stratejik öneme sahip sektörlerin geli̇şi̇mi̇ adına temel yol hari̇taları oluşturmak i̇çi̇n çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çağlar, sektörün küresel ölçekte de olağanüstü bi̇r hızla büyümeye devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“İnşaat sektörünün küresel büyüklüğü 7,2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki 10 yılda sektörün yılda ortalama yüzde 5,2 büyümesi bekleniyor. 10 yıl sonra sektör tüm dünyada 12 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. Özellikle gelişen ülkelerdeki nüfus artışı, ekonomik büyüme, kentleşme dinamikleri, az gelişmiş ülkelerdeki altyapı ihtiyacı dünyanın önde gelen inşaat ve gayrimenkul projelerini gerçekleştiren Türk i̇ş adamları i̇çi̇n büyük bi̇r fırsat alanıdır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde sektörün toplam payı yüzde 15’e ulaştı. Türkiye’deki toplam istihdamın da yüzde 7,2’sini inşaat sağlıyor. Bu sektör kendisine bağlı 200 sektörü harekete geçiriyor. Üstelik olaya bu açıdan bakıldığında milli gelir içindeki payı yüzde 30 seviyelerine ulaşmaktadır.”

“TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYADA 8’İNCİ SIRADA”

Çağlar, konut satışlarının yıllık bir milyon seviyesinin üstüne çıktığını anımsatarak, “Bu yılın ilk beş ayında satılan konut sayısı 525 bine yaklaştı. Konut kredisi kullanımı da geçen yıl itibariyle yüzde 16 arttı.” bilgisini verdi.

Sektörün küresel bağlantılarının da her geçen yıl daha da büyüdüğünü dile getiren Çağlar, “Günümüzde Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki iş hacmi, 108 ülkede 8 bin 600’ün üzerinde projede, 325 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Dünyanın en büyük müteahhitleri arasında 43 müteahhidimiz var. Bu açıdan dünya ikincisiyiz. Ciro olarak da 29,2 milyar dolarla Türk müteahhitleri İtalya’dan sonra dünyada 8’inci sırada.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA 2030 YILINA KADAR 57 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI BEKLENİYOR”

Hem Türkiye hem dünyadaki gelişmeleri masaya yatırdıklarını belirten Çağlar, ortak akılla yapılması gerekenleri de belirlediklerini söyledi.

Çağlar, “İnşaat ve gayrimenkul sektörü, katma değer ve istihdam açısından ülkemizin kalkınması için son derece önemli. Sektör 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir dinamodur.” dedi.

Türk firmaları için uluslararası arenada çok ciddi fırsatlar bulunduğunun altını çizen Çağlar, “Dünyada 2030 yılına kadar 57 trilyon dolar altyapı yatırımı yapılması bekleniyor. Avrupa’da 2020’ye kadar 2,2 trilyon dolarlık altyapı yatırımı öngörülüyor. Yani inşaat şirketlerimizin önünde yeni başarı hikayeleri yazmaları için çok uygun bir çalışma alanı bulunuyor.” diye konuştu.

Çağlar, inşaat sektörünün sürdürülebilir kalkınma için önemine değinerek, çevreci binalar ve doğayla uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasının Türk firmaları için hayati konular olduğunu vurguladı.

KAMU DESTEKLİ BİR İHTİSAS BANKASI ÖNERİSİ

Bu arada İTO’nun “Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı”nda, inşaat sektörüne yönelik kamu destekli bir ihtisas bankası kurulması öneriliyor. Öneriyle sektörün yurt dışı projelerdeki finansal araç yetersizliğine çözüm üretilip, firmaların uluslararası projelerde gerekli finansman desteğiyle rekabetçi kılınması amaçlanıyor.

Planda öne çıkan diğer önerilerden bazıları ise şöyle:

Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü ‘nde kullanılan veriler, kadastro, imar, altyapı, elektrik, su, kanalizasyon gibi katmanlar halinde üç boyutlu olarak saklanmalı. Sistem gayrimenkul kimlik numarası ile çalışmalı ve İnternet’ten erişime açılmalı.
Güncellenen reel değerler baz alınarak alım-satım harç oranları daha düşük seviyelere indirilmeli. Lisanslı emlak danışmanlığı kanunu çıkarılmalı. Gayrimenkul pazarlama sistemi ve aracıların yasal zeminde çalışmaları sağlanmalı. Teknik müşavirlik ve yapı denetim sigorta sistemi kurgulanmalı. Sigorta poliçeleri ile kullanılan konut teminatlı krediler için ikincil piyasalar üzerinden sektöre yeni kaynak oluşturulmalı. Haksız rekabeti denetleyecek ve firma şikayetlerini karara bağlayacak etik kurul ve üst kurul oluşturulmalı. Şirketler tarafından Ar-Ge ve inovasyon bütçesi ayrılmalı. Vergiden muafiyet sağlanmalı. Sektörün kendi gücü doğrultusunda rekabetten uzak daha rahat markalaşabileceği hedef pazarlar ve ülkeler tespit edilmeli, özellikle buralara yoğunlaşılmalı.”(kaynak:haberturk)