Uzaktan Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Uzaktan Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Uzaktan Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile verilen Kursta başarılı olanlara Emlak Danışmanlığı Danışmanlığı sertifikası veriliyor.Emlak Danışmanlığı Eğitimi ; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı’na göre ; Eylül 2010/2636 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi, Resmi Gazetenin 21.07.2012 tarih, 28360 satısı işle yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 17.08.2012 tarihli Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kurs, uzaktan eğitimle veriliyor

Emlak Danışmanlığı Eğitimi kursumuzun da en büyük cazibesi ise kursa devam zorunluluğu olmadan uzaktan eğitim yoluyla sertifika alınabiliyor olması. Eğitim tamamen uzaktan internet üzerinden olacaktır. Böylece Gündelik yaşantınıza ve iş hayatınıza engel olmadan eğitimini tamamlayacaksınız.

İşe girmek veya kendi işini kurmak isteyenlerin işine yarayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Vektörel Grup, açtığı Emlak Danışmanlığı kursu ile işsiz gençlerin meslek edinmeleri sağlıyor. Kursun uzaktan eğitim yoluyla verdiği eğitimlerden geçen birçok işsiz vatandaş, aldığı belgeyle ya kendi işini kurdu; yada bir işe girdi.

6 Haftalık eğitimle mesleğin gerektirdiği bilgiler veriliyor

Gayrimenkul sektöründe yetişmiş eleman gücü eksikliğini gidermek ve sektörde bilgili, deneyimli ve eğitimli elemanlar yetiştirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli eleman açığını karşılamak amacıyla düzenlenen kurs, İletişim Teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla veriliyor. Emlakçılık yapanların, sektörle ilgili bilgi sahibi olmaları, emlak ve pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamalar konusunda eğitim verilen kursta, katılımcıların emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve iletişim konularında yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Kursiyerlerin, emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil kadastro ve şehir planlamasıyla ilgili mevzuatı öğrenmeleri amaçlanan sertifika programının sonunda katılımcıların emlakçılığın her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yetiştirilmeleri sağlanıyor. 6 hafta süren Emlak Danışmanlığının kursunun ders saati sayısı ise 120 olarak belirlenmiştir.

Emlak Danışmanlığı Sertifika Programı

Kayıt için Neler Gerekli ? Kursa Kimler Katılabilir ?
-Öğrenim Belgesi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Vesikalık Fotoğraf(4 adet)
-İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu, en az orta öğretim kurumu mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.
-Ancak Emlak Müşavirliği( Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini bilfiil yürüttüğünü, resmi olarak belgelendirenlerden bu şart aranmaz.
-Emlakçılık yaptığını belgeleyen en az ilkokul-okuryazar mezunu herkes katılabilir.

Uzaktan Eğitim ile Emlak Danışmanlığı Eğitiminin Amacı:

Kursiyerlerin :
1)Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları,
2)Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları,
3)Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları,
4)Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,
5)Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları,
6)Büro yönetimi ve iletişim tekniklerini emlak bürosunda kullanmaları,
7)Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olarak iş hayatında bunları kullanmaları,
8)Tapu sicili ve tapu ile ilgili genel tanımları kavrama,
9)Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları,
10)Tapuda akitli ve akitsiz işlemlerle alakalı, mesleğinin gerektirdiği detayları kavrama,
11)Kadastronun kavramı,, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları,
12)Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu kavramaları,
13)Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları,
14)Kadastro işlemler için gerekli belgeleri tanımaları,
15)Kadastro işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları tanımaları,
16)Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların, çözümü için Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları,
17)Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri,
18)Emlak danışmanlığının tanımı ve konusu hakkında bilgi edinmeleri,
19)Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğu hakkında bilgi edinmeleri,
20)Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme(ekspertiz) hizmetlerinin temel bilgilerini edinerek meslekte kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları,
21)Şehir planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları,
22)Kentleşme ve imar hukuku hakkında temel bilgileri edinmeleri beklenmektedir.