4 soruda tapuda takas işlemleri
4 soruda tapuda takas işlemleri!

4 soruda tapuda takas işlemleri

4 soruda tapuda takas işlemleri!

4 soruda tapuda takas işlemleri! Tapu dairesine yapılabilen yasal işlemler arasında takas işlemi de yer alıyor. Tapu takas bir başka deyişle trampa işlemi, değeri aynı olsun olmasın tüm gayrimenkuller üzerinde yapılabiliyor.

Değeri aynı olmayan gayrimenkuller üzerinde bir miktar para ödenmesi halinde tapu takas işlemini gerçekleştirmek mümkün oluyor.

1- Takas işlemi nerede yapılır?

Taşınmazların takas işlemi, Tapu Müdürlüğünde yapılabiliyor. İşlem, taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabiliyor. Evin takas edilebilmesi için gerekli belgeler ile müracaatın yapılması ve harçların ödenmesi gerekiyor.

2- Takas harcı 2017 ne kadar?

Taşınmaz malların karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan emlak vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınıyor.

Tapu takas harcı oranı 2017: Binde 20 (binde 20 x 2) Tapu trampa döner sermaye 2017: 90,50 lira

3- Takas işlemi için gerekli evraklar nelerdir?

1. Takas yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri. 2. Takas yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, 3. Takas yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı. 4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge. 5. Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

4- Online tapu takas işlemleri nasıl yapılır?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi adına Takasbank uygulaması oluşturuldu. Bu uygulama ile, mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesini amaçlıyor. Takasbank işlem adımları şu şekilde:

– Tapu dairesinden alınan e-ödeme numarası ile taputakas.com.tr adresinden veya taputakas mobil uygulaması ile sisteme girilir.

– Satıcı e-ödeme numarası ve gerekli bilgileri sisteme girer. Sistem tarafından oluşturulan Takasbank Referans Numarasını (TVS Ref No) alıcıya iletir.

– Alıcı e-ödeme numarası ve TVS Ref No ile gerekli bilgileri sisteme girer.

– Gayrimenkul ve komisyon bedelleri Takasbank’ın hesabına gönderilir. Ödemelerin sisreme kayıt esnasında bildirilen hesap numarasından gönderilmesi zorunludur.

– Tapu dairesinde tescil işlemi gerçekleştiğinde Takasbank tarafından gayrimenkul bedeli satıcıya EFT ile gönderilir. (Kaynak:projepedia)