Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri
Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri ! İnşaat sektörü son on beş yıllık süreçte çok hızlı bir gelişim kaydederek.  Bağlı alt sektörleri ile birlikte Türk ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre İnşaat sektörü kendisi ile birlikte, 250 sektörü daha harekete geçirerek gerek büyüme gerekse istihdam üzerine olumlu etki yaratmaktadır.

İnşaat sektörünün gelişimi ile birlikte yıldızı parlayan sektörlerden birisi de Profesyonel Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri’dir.

Yüksek binaların, alışveriş merkezlerinin ve konut projelerinin yönetilmesinde ‘Profesyonel bina ve tesis yönetimi firmaları’öne çıkarmaktadır.

Tarihçe olarak bakıldığında tesis yönetimi faaliyetlerinin hemen tüm dünyada temizlik ve güvenlik hizmetlerinin uzmanlaşmış firmalara devri şeklinde başladığı görülmektedir. Bugün küresel ölçekte söz sahibi olan önemli tesis yönetimi firmalarının da büyük bölümü ilk etapta temizlik ve güvenlik firmaları olarak kurulmuştur.

Zaman içinde gelişen teknolojinin etkisiyle bina ve tesislerin özelliklerinde meydana gelen değişimlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar, yönetim anlayışında da gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Görece yeni bir kavram olan tesis yönetiminin kapsamı, değişen koşullar paralelinde genişlemeye devam etmektedir. Küresel anlamda tesis yönetiminin en önemli çatı örgütü olan IFMA (Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği), bu kavramı “inşa edilmiş yapıların ve tesislerin işlevselliğini sağlamak amacıyla insanlar, mekânlar, süreçler ve teknolojik bileşenler arasındaki entegrasyonu gözeten çok disiplinli bir meslek dalı” olarak tanımlamaktadır.

Yönetim faaliyetinin alt dalları incelendiğinde mimari planlama ve inşaat aşamalarından başlamak üzere, proje master planlarının oluşturulması, bütçeleme, kiralama ve gayrimenkul yönetimi, tedarik zinciri ve stok yönetimi, enerji planlaması ve yönetimi, otomasyon, bilgi işlem ve teknik hizmetler ile bakım-onarım faaliyetleri. Çevre ve peyzaj düzenlemesi, temizlik ve atık yönetimi. Yangın planlaması, güvenlik. Kriz yönetimi, ulaştırma ve otoparklar, catering hizmetleri, insan kaynakları uygulamaları. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin tamamı modern tesis yönetimi anlayışı dâhilinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yatırım kararının verilmesi aşamasından başlayarak tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca akla gelebilecek her türlü süreç ve unsurun optimize edilerek azami değerin yaratılması. Profesyonel bina ve tesis yönetiminin birincil görevidir.

Profesyonel bina ve tesis yönetimi tüm bina, apartman, işyeri vb.  Yapılar için gerçekleştirilebileceği gibi. Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği 8 ya da daha fazla bağımsız bölüm olan yapılarda yönetici bulundurmak zorunluluktur. (KAYNAK:gayrimenkulhaber)