Hisseli tapu
Hisseli tapu

Hisseli tapu

Hisseli tapu ayırma işlemi hakkında bilmeniz gerekenler!

Hisseli tapu ayırma işlemi hakkında bilmeniz gerekenler! Tapuda, birden fazla kişinin üzerine gözüken gayrimenkullerin hisselere bölünerek ayrı ayrı satılabileceğini ve tapu çıkartılabileceğini biliyor musunuz? Tek bir tapuya birden fazla kişinin sahip olduğu, hisseli tapulara sahip gayrimenkuller, ifraz işlemleri adı altında yürütülen düzenlemeyle bölünebilir ve ayrı tapular çıkartılabilir.

Genellikle miras işlemlerinde ve küçük yatırımcıya dönük çıkartılan hisseli arazilerde görülen hisseli tapular, belli şartlar sağlandığı takdirde ayrılabilir. İfraz yapabilmek için hisseli tapu ayırma işlemlerini yazımızdan öğrenebilir ve tapudaki işlemlerinizi kolaylıkla çözebilirsiniz.

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Bir gayrimenkul üzerinde hak sahibi paydaşların ayrı ayrı adlarını ve oransal hisse sahipliklerini gösteren belgeye hisseli tapu denir. Hisseli tapularda hisse sahiplerinin arsa ya da tarlanın hangi kısmına sahip olduğu, kullanım hakları gibi detaylar bulunmadığı için anlaşmazlıklar çıkabilir. Miras yoluyla kalan menkullerde de hissedarlardan bazıları, payını kendi isteği doğrultusunda devretmek veya rehin göstermek isteyebilir.

Hissedarı olduğunuz gayrimenkuller üzerindeki anlaşmazlıkları çözebilmek ve istediğinizi tasarrufu yapabilmek için tek parsel olan tapuyu farklı parsellere bölerek ayırabilirsiniz. Ancak ayrımı yapılacak gayrimenkul tarım arazisi ise farklı kurallar geçerli. Ayırmak istediğiniz tarlanın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili genelgesinde belirtilen bölünemez büyüklükteki arazilerden olmaması gerekir. Örneğin; dikili tarım arazilerinde 0.5 hektarın altında bir parsel oluşturulamaz. Bu nedenle hisse sahiplerinin kendi aralarında öncelikli satış hakkı olduğu için bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinizi, bir hisse sahibine satabilirsiniz. Yine tüm hissedarların anlaşması halinde araziyi üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz.

Hisseli Tapu Ayırma İşleminde Yapılması Gerekenler

Hisseli tapu ayırma işlemi için öncelikle serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor. Harita mühendisi arsaya dair çap ve kroki ölçümlerini yapıyor. Daha sonra bu planı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü onayına sunuyorsunuz. Söz konusu işlem için, ayırma yapılacak gayrimenkulün bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’ndan onay almanız da gerekiyor. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hisse sahiplerinin tamamının kimlik belgeleri, fotoğrafları ve alınmış onaylarla birlikte başvuru yapıyorsunuz. Tapu Sicil Müdürlüğü, işleme engel hukuki bir durum bulmazsa ve tapu harçlarının tam yatırıldığını tespit ettiğinde ifraz işlemini gerçekleştiriyor.

Hisseli tapu ayırma işlemleri için belli oranlarda harç masrafları da bulunuyor. Ayırma işleminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, imar planları sonucu belirlenen hisse sahiplerine taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, taşınmazın hisse sahipleri arasında aynen veya ayrılarak taksim edilmesinde kayıtlı değer üzerinden binde 4.55 harç ücreti ödemeniz gerekir.(Kaynak:projepedia)