Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkartabilir mi?

Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkartabilir mi?

Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkartabilir mi?

Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkartabilir mi? Kiracılı bir ev satın aldığınızda, kiracının önceki ev sahibiyle yaptığı kira kontratını da kabul etmiş olursunuz. Bu noktada, öncesinde kiracı ile anlaşmanın yollarını aramak en faydalı çözümdür. Zira, yasalar da kiracıyı koruma taraftarı olduğu için, çözüm süresi uzayacaktır.

Kiracının kontratını ve tapuda şerh olup olmadığını kontrol ederek, kontrat süresinin dışına çıkıp daha kısa sürede evi boşaltmak üzere kiracı ile anlaşabilirsiniz. Ancak, bu anlaşmayı mutlaka yasal bir zemine taşıyarak, kiracı ile noter tasdikli bir taahhütname imzalamalısınız.

Evin tapusunu aldıktan sonraki kritik süreyi atlamayın

Satın almaya karar verdiğiniz evin kiracısı ile bu tür bir anlaşma zemini bulamadığınız takdirde, kira kontratında geçerli olan tüm maddeler işlemeye devam ediyor. Bu durumda izlenecek yol ise; kiracıya evi 6 ay içinde boşaltması için taahhütname göndererek, süreci başlatmak. Bu işlem için de evin tapusunu aldığınız andan itibaren 1 ay süreniz var.

Bu bir aylık süre zarfında, noterden çekilmiş bir ihtarname ile süreci başlatarak; kiracının 6 aylık tahliye sürecini başlatabilirsiniz. Ancak, tapuyu aldıktan sonraki bu bir aylık süreyi kaçırırsanız; evin tahliye edilmesini talep etme hakkınızı da kaçırmış olursunuz.

Eğer kiracılı bir ev satın aldıysanız ve niyetiniz bu evde hemen yaşamaya başlamak ise, yasal çerçevede bir anlaşmaya gitmek ya da evin tapusunu aldıktan sonra 7 aylık bir süreçte sorunu çözmek mümkün. Ancak, hemen yaşamaya başlama niyetinizi ertelemek durumunda kalabilirsiniz.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarma imkanı var mı?

Satın almayı düşündüğünüz evin kira kontratında, evin satılması halinde nasıl davranılacağına dair özel bir madde yok ise, ev sahibinin kiracıyı; ev satılır satılmaz ya da satma kararı aldığı an itibarıyla evden çıkarması mümkün değildir. Ev sahibinin, kiracıyı evden çıkarabileceği durumlar ise şöyle:

– Kiracının aynı yıl içinde iki kere kirasını geciktirmesi halinde noterden ihtarname çekerek, dava açabilir. İhtarname çekilmediği takdirde, kira kontratının bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde doğrudan dava açılabilir.

– Kiracının veya eşinin, aynı belediye sınırları içinde başka bir konutu varsa; ihtarnameye ihtiyaç duyulmaksızın tahliye davası açılabilir.

– Ev sahibinin, kendisinin, alt ve üst soyunun, 1. derece yakınlarının yaşaması için bu eve ihtiyacı olduğunu ispatlaması halinde, kiracıya yazılı bildirim yapılarak, tahliye davası açılabilir.

– Kiracı ve ev sahibi arasında, noterden tasdikli bir taahhüt varsa ve kiracı, evi buna uygun olarak boşaltmadıysa; ev sahibi 1 ay içinde icra dairesine başvurarak tahliye davası açabilir