Yeni imar Kanunu
Yeni imar Kanunu

Yeni imar Kanunu

Yeni imar Kanunu

2017 yılının başında hazır olması beklenen yeni imar Kanunu önemli gelişmeleri kapsıyor.

2017 yılının başında hazır olması beklenen yeni imar Kanunu hem sektör içerisindeki firmaları hem de mülk sahiplerini ilgilendiren önemli gelişmeleri kapsıyor.
İnşaat sektörünün tüm alanlarını etkileyecek olan yeni İmar Kanunu, özellikle yerel yönetimlerin uygulamaları ve kentsel dönüşüm projelerine dair önemli düzenlemeler içeriyor. Kanun kapsamında yapılması planlanan değişikliklerden birkaçı şu şekilde;

1. Yönetmeliklere Netlikler Getiriliyor
Yeni kanun kapsamında, mevcut sistemde yer alan alan hesaplamalarının sebep olduğu değişken uygulamaların giderilmesi hedefte. Örneğin; yürürlükteki yönetmelikte yer alan alan hesabı, yerel yönetimlerde birbirinden farklı uygulamalar yapılmasına sebep olabiliyor. Bu hesap kapsamında, boşluk alanı tespit edilirken ölçümün duvarın tam olarak neresinden yapılması gerektiği belirli değil. Bu da belediyeler arası ölçüm tutarsızlıklarına yol açmakta. Ölçümün konut duvarının iç, orta ya da dış kısmından yapılması, özellikle çok katlı binalarda metre kare farklarının artmasını sağlıyor. İçten ya da dıştan ölçüme bağlı olarak hesaplanan 20 katlı bir binanın toplam büyüklüklerinde 40 metrekarelik bir alan farkı gözlenebilmekte.
Bu gibi teknik sorunların giderilmesi üzerinde çalışılan yeni kanunla hesaplamalarda netliğe ulaşılması hedefleniyor. Buna göre, hazırlanması planlanan şemalar tüm yerel yönetimler tarafından ortak olarak kullanacak ve ölçümler standart hale gelecek.

2. Kentsel Dönüşümde Ada Bazlı Uygulamalara Geçiliyor
Risk altındaki binaların can ve mal kaybına yol açmalarını önlemek amacıyla hızlandırılan ve yapılaşmada çarpık uygulamaları önlemesi hedeflenen kentsel dönüşüm projeleri için de yeni uygulamalar hazırlanıyor. Şehirlerde giderek artan parsel bazlı dönüşüm uygulamasının yerini özellikle geniş alanlarda ada bazlı dönüşümün alması hedefleniyor. Parsellerin birleştirilerek ada bazlı dönüşüme geçilmesiyle çalışmaların daha rahat ve planlı yapılması sağlanacak. Düzgün şehir planlamanın ve şehrin donatı alanlarının artırılmasının da önünü açan bu uygulamayla dengesiz dönüşümler de önlenebilecek. Hazırlanan yasanın, güvenlik tehlikesi yaratabilecek bazı özel durumlarda, yüksek risk altındaki binalar için parsel bazında dönüşüme de açık olması bekleniyor.

3. Rayiç Bedellerde Standart Sağlanacak
Yeni imar Kanunu kapsamında yapılaması planlanan değişikliklerden birinin de emlak rayiç bedelleri üzerine olması gündemde. Yapılan açıklamalara göre ölçümlerde yer alan tutarsızlıklar gibi yerel yönetimler arasında rayiç bedeller üzerine ortak bir hesaplama sistemi getirilmesi planlanıyor. Yürürlükteki uygulama dahilinde belediyeler emlak rayiç bedellerini farklı şekillerde belirleyebiliyor. Net bir hesaplama yöntemi belirtilmediği için belediyelerin insiyatifleri ile belirlenebilen bu bedeller emlak fiyatlarına da yansıyor. Yapılacak çalışmalarla ile birlikte bu hesaplamalarda da belirli standartlar oluşturulması üzerinde çalışılıyor. ( kaynak: milliyetemlak)