Binalarda Bacalar Nasıl Olmalıdır?
Binalarda Bacalar Nasıl Olmalıdır?

Binalarda Bacalar Nasıl Olmalıdır?

Binalarda Bacalar Nasıl Olmalıdır?

Binalarda Bacalar Nasıl Olmalıdır? Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne göre, baca yapım ve düzenleme kuralları nelerdir?
Isı Yalıtım Yönetmeliği ile binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulamaya dair usul ve esaslar düzenlenir.

Yönetmeliğin düzenlediği konular arasında yapılardaki bacalar da yer almaktadır.

Buna göre, her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.

Bacalar bina içinde olmalıdır

Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

Katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır.

Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.

Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.

Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.

Bacaların malzemeleri ve yapım ilkeleri

Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir.

Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve yüzde 5’lik yükselen

eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.

Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.

Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınır.

Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olması gerekir.(kaynak:projepedia)