Emlakçıya vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?
Emlakçıya vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Emlakçıya vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Emlakçıya vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Emlakçıya vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir? Ülkemizde çoğu kişi satış, hisse devri ve tapu gibi birçok işlemler için emlakçıya vekalet vermeyi tercih eder. Bunun sebebi ise kişinin iş yoğunluğundan veya başka sebeplerden dolayı bu işe fırsat bulamamasından kaynaklanır. Bu şekilde emlakçıya verilen vekalet sayesinde bireyler taşınmazlarıyla ilgili birçok işlemi kolayca halledebilir.

Yetki verilen konulara dikkat edilmeli

Bireylerin sonradan büyük sıkıntılar yaşamaması için güvenilir emlakçılar ile çalışması gerekir. Dolayısıyla anlaşılacak vekilin tanıdık, iyi referanslı ve güvenilir biri olması önemlidir. Vekil seçimi avukat veya emlak müşavirleri arasından yapılabilir.

Bunun dışında emlakçıya verilecek vekaletin hangi konuları kapsadığı da büyük önem taşır. Örneğin; bir tapu işlemi söz konusuysa, mutlaka içeriğinin de bilinmesi gerekir. Dolayısıyla emlakçı hangi işlem dahilinde yetkiliyse bunu vekaletnamede cümlelerle açık bir şekilde belirtilmelidir.

Emlakçıya vekalet verme eksiksiz ve kurallara uygun düzenlenmeli

Vekaletnamenin mutlaka noterde düzenlenmesi gerekir. Ayrıca evrak, kimlik veya pasaporta göre düzenlendiği için ehliyet ile düzenlenenler kabul edilmez. Vekaletnamede yer alacak fotoğrafların ise son 6 ay içerisine çekilmiş ve net olması gerekir. Ayrıca vekalet süresi, işlem şartları ve yerinin de belirlenmiş olması büyük önem taşır. Yani buna göre vekaletnamede işlem yapılacak il veya ilçe, süre ve ‘’…şartlı’’ ifadelerinin bulunması sonradan yaşanabilecek olası sıkıntıları engeller.

Hazırlanan vekaletnamelerin mutlaka yetkili kişiler tarafından düzenlenmesi gerekir. Aksi durumda vekâletname her koşulda geçersiz sayılır. Ülkemizde yapılacak emlakçıya vekalet verme işlemi noterler tarafından gerçekleştirilir. Yurtdışında ise bu işlem konsolosluklar tarafından yapılır. Vekaletnamedeki bilgilerin nüfus cüzdanındaki bilgilerle uyuşması gerekir. Ayrıca müvekkilin fotoğrafının da vekâletnamede bulunması büyük önem taşır. Bunun dışında vekalet veren de vekil de mutlaka TC kimlik numaralarını vekaletnameye yazmalıdır. Aksi durumda tapu daireleri vekaletnameyi kesinlikle kabul etmez.

Vekilin yetkileri nasıl sonlandırılır?

Vekaletname süreli verilebilir. Yani emlakçı vekaleti üzerine ‘’Bu vekaletname 2 ay süre ile’’ geçerlidir diye bir ibare konulabilir. Bunun dışında özel şartlar da koşulabilir. Bu tamamen vekaleti verenin isteğine bağlı bir durumdur. Örneğin vekaletnameye satış bedelinin belli bir kısmının satış gerçekleşmeden önce banka hesabına yatırılması gerektiği gibi bir ekleme yapmak mümkündür. Vekaletnameyi emlakçıya veren kişi dilerse vekili azledebilir ve yetkilerini sonlandırabilir. Bunun için kişinin tapu dairesine dilekçe vermesi ya da notere gitmesi yeterlidir. Ancak ondan sonra vekilin tüm yetkileri sonlandırılır. (kaynak:projepedia)