Konut kredisi için bilmesi gerekenler
Konut kredisi için bilmesi gerekenler!

Konut kredisi için bilmesi gerekenler

Konut kredisi için bilmesi gerekenler!

Konut kredisi için bilmesi gerekenler! Konut kredisi kullanacakların bilmesi gerekenler!

1- Ne Kadar Konut Kredisi Kullanılabilir?

Yasal olarak gayrimenkul değerleme uzmanın (konut eksperinin) belirlediği değerin en fazla %80’nine kadar konut kredisi kullanılabiliyor. Örneğin 200 bin TL değer biçilen bir konut için en fazla 160 bin TL konut kredisi kullanılabiliyor. Öte yandan ödenmesi gereken peşinat tutarı kredi kullanacak kişinin gelirinin yeterli olması durumunda, en fazla 48 vadeli olarak ipotekli veya ipoteksiz ihtiyaç kredisi kapsamında karşılanabiliyor.

2- Konut Kredisi İşlemlerinde Hangi Gelirler Kabul Edilir?

Konut kredilerinde diğer kredi türlerinden faklı olarak aynı hanede ikamet eden tüm aile bireylerinin gelirleri kabul ediliyor. Bu sayede gelir yükseldiği için çekilebilecek kredi tutarı da yükseliyor. Ancak eğer aile bireylerinde birinin bankalar ile çalışmasında çeşitli aksamalar oldu yani kredi notu riskli seviyede yer alıyorsa, kredi başvurusunu olumsuz olarak etkileyebilir. Konut kredisi için bilmesi gerekenler

3- Tapu Masrafını Kim Öder?

Genel olarak tapu masraflarını alıcının ödemesi istense de aslında yasal olarak tapuda beyan edilen bedelin %4’ü olan tapu harcı, alıcı ve satıcı adına yarı yarıya tahakkuk eder. Örneğin, tapuya 200 bin TL olarak beyan edilen gayrimenkul için 4 bin TL alıcı, 4 bin TL satıcı bir harç ödemesi yapar.

4- Konut Kredisinde Ödeme Planı Nasıl Seçilir?

Konut kredilerinde ödeme planı kişiye özel olarak oluşturulabiliyor. En fazla tercih edilen ödeme planları ise aylık taksitleri düşükten başlayan artan ödeme ile ödemleri yüksekten başlayan ve toplam faiz ödemesi daha az olan azalan ödeme planlarıdır.Konut kredisi için bilmesi gerekenler 

5- Konut Kredisi Kullanımında Hangi Masraflar Ödenir?

Konut kredisi işlemlerinde kullanılan kredinin binde 5’i oranında bankalar yasal olarak dosya masrafı alabiliyor. Ancak farklı kurum ve kişilere ödenen, ekspertiz, ipotek ve sigorta masrafları, alınacak dosya masrafı haricinde tutuluyor.

6- Konut Kredisi Aylık Taksit Tutarı Nasıl Belirlenir?

Kayıtlı gelir ve kredi notuna göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel olarak beyan edilen aylık gelirin en fazla yarısı, bankalar tarafından “ödenebilir aylık taksit tutarı” olarak kabul ediliyor. Örneğin aylık 3 bin TL geliri olan bir kişi ortalamada en fazla 1.500 TL aylık kredi taksiti ödeyebilir.

7- Konut Kredisini Uzun Vadelerde Kullanmak Kârlı Oluyor mu?

Konut kredisi 360 aya varan vadeler ile kullanılabiliyor, ancak faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle 180 aydan sonra maliyet dezavantajlı hale geliyor. Bu sebeple, özellikle 180 aydan yukarı vadelerde konut kredisi kullanılması (faiz oranları aylık %0,60 seviyelerine inmediği sürece) tavsiye edilmiyor.

8- Konut Kredisinde Ortak Tapu Yapılabiliyor mu?

Konut kredisinde ortak tapu işlemi genellikle akrabalık bağı olan kişilerin ortak bir ev alması durumunda tercih ediliyor. Bu süreçte, ev alacak olan tüm ortakların kredi notu ve gelir durumu başvurulan bankanın krediye uygunluk şartını taşıması gerekiyor. Bankanın onay vermesi durumunda ortaklık paylarına göre tapu da konut kredisi de ortakların kendi adlarına çıkıyor. Ayrıca genellikle bankalar, her ortağın diğerinin kredisine kefil olmasını da istiyor.

9- Konut Kredisine Kefil Olan Kişi Kendi Adına Kredi Kullanabilir mi?

Kredi işlemlerinde kefil olunması durumunda, kredi tamamen kapatılana kadar tüm bankalar tarafından kefil olunduğu görülüyor. Ayrıca kefil olunması mevcut kredi borcunun riskini de bir yerde üzerinde almak olduğu için, bankalar kefil olan kişinin kredi başvurusu yapması durumunda bu riski de değerlendirmeye alıyor. Öte yandan kefil olacak kişinin evli olması durumunda, eşin kefilliği onayladığına dair “eş izninin” de yazılı olarak alınması gerekiyor.

10- Konut Kredisi Devredilebilir mi, Borcu Devam Ederken Konut Satılabilir mi?

Konut kredisi mevcut bankacılık sistemimizde devredilemiyor. Çünkü konut kredileri kişilerin gelir ve kredi notuna göre o günkü kredi faiz oranları üzerinde sadece yeni konut alımlarını desteklemek için KKDF ve BSMV vergilerinde muaf olarak veriliyor. Ancak konut kredisi borcu devam eden evin satışı yapılabiliyor.

11- Konut Kredisinin Erken Ödenmesi Durumunda Ceza Alınır mı?

Konut kredilerinde diğer bireysel kredi türlerine kıyasla çeşitli avantaj ve düşük faiz oranlarına göre işlem yapılmasından dolayı, ödeme planında herhangi bir değişiklik yapılması halinde, kalan vadesi 36 ayın altında olanlardan kalan anaparalarının %1’i, kalan vadesi 36 aydan yukarıda olanlardan ise %2’si oranında erken ödeme cezası alınabiliyor. Ayrıca ara ödemelerde vade değişikliği yapılmadığı takdirde, sadece yatırılan tutar üzerinden bu hesaplama işlemi yapılıyor.

12- Konut Kredisinde Ne Zaman Yasal Takip Süreci Başlar?

2015 yılında yürürlüğe giren Tüketici Kredisi Yönetmeliği ile birbirini izleyen iki taksit ödemesi yapılmaması durumunda bankalara kredi taksitlerini iptal etme ve kredinin tamamını tüketiciden talep etme hakkı verildi. Bu durumda olan kişilere banka tebligat göndererek borcun tamamının 30 gün içerisinde ödenmesini isteyebiliyor. Ancak genel uygulama olarak bankalar borcun tamamını değil, sadece ödenmeyen taksit tutarlarının yatırılmasını istiyor. Ancak Bankanın böyle bir hakkının olduğu da unutulmamalıdır.

13- Konutun Satılması Durumunda Değer Artış Kazancı Vergisi Ödenir mi?

Mevcut yasa gereğince alımı üzerinden beş yıl geçmeden konutun satılması ve ilgili yıl içerisinde belirlenen istisna tutarı üzerinde bir kâr elde edilmesi halinde, satış işlemi için değer artış kazancı vergisi hesaplanır. Özellikle alım sırasında rayiç bedelin düşük gösterilmesinden dolayı çok yüksek vergiler çıkmaktadır. .(kaynak:projepedia)